Numer 3-4/2018 Zdjęcie


Wpływ udziału włókien drzewnych na właściwości mechaniczne płyt wiórowych


Radosław Auriga, Bartosz Miśtal, Sebastian Mitura, Rafał Molendowski

  Streszczenie

  W ramach pracy zbadano wpływ 25% udziału włókien drzewnych w płytach wiórowych na właściwości mechaniczne tych płyt. Płyty wiórowe produkowano w dwóch odmianach gęstości: 650 kg/m3 i 550 kg/m3 z udziałem włókien w różnych warstwach. Wyniki wskazują, że 25% udział włókien drzewnych w wewnętrznej warstwie wyprodukowanych płyt wiórowych nie ma znaczącego wpływu na właściwości mechaniczne płyt. Jednak udział włókien w zewnętrznych warstwach płyt o gęstości 650 kg/m3 znacznie poprawił statyczną wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości produkowanych płyt. Eksperyment wykazał również, że 25% udział włókien drzewnych w zewnętrznych i wewnętrznych warstwach płyt o gęstości 650 kg/m3 znacznie poprawił statyczną wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości produkowanych płyt.

 • Pełny tekst artykułu

Modyfikowane kompozyty warstwowe


Damian Radziejewicz, Dariusz Pawlak, Bartłomiej Bereska, Piotr Boruszewski

  Streszczenie

  W ramach pracy wytworzono kompozytowe płyty warstwowe z dodatkiem żywicy epoksydowej i mat z włókien wzmacniających. Wytworzono siedem wariantów płyt, różniących się rodzajem dodanego wzmocnienia. Dla wszystkich wariantów płyt przeprowadzono badania ich wybranych właściwości. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wykonane modyfikacje nie wpływają na obniżenie jakości sklejenia oraz istotnie poprawiają wartości wytrzymałości na zginanie statyczne wytworzonych płyt.

 • Pełny tekst artykułu

Trwałość ostrzy z węglika spiekanego podczas frezowania CNC płyt drewnopochodnych


Jacek Wilkowski, Marek Barlak

  Streszczenie

  W pracy zbadano wpływ prędkości skrawania, siły skrawania i zanieczyszczeń mineralnych (w postaci piasku) w płytach drewnopochodnych na trwałość ostrzy z węglika spiekanego (WC-Co) podczas frezowania CNC. Plan badań eksperymentalnych realizowany był w ramach klasycznej metody badania trwałości narzędzia. Skrawano płytę pilśniową MDF i HDF, a także płyty wiórowe – trójwarstwową i MFP®. Podstawowym czynnikiem materiałowym wpływającym na trwałość ostrzy z węglika spiekanego jest zawartość piasku w płytach drewnopochodnych.

 • Pełny tekst artykułuZdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2020

redakcja@biuletyn.online