POLSKI ENGLISH


Nr ISSN 0209-2190 - wersja drukowana

Nr ISSN 2657-8484 - wersja online

Biuletyn Informacyjny, redagowany jest od 1960 r. Artykuły naukowe, opracowania statystyczne, informacje o konferencjach i szkoleniach, tłumaczenia z literatury obcej i innych źródeł odgrywają dużą rolę w kształceniu w Polsce kadry fachowców oraz w upowszechnieniu ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z przemysłem płyt drewnopochodnych.

Artykuł na temat historii Biuletynu Informacyjnego

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie jest kwartalnikiem (wydawanym co pół roku) wydawanym przez Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie sp. z o.o. Czasopismo kierowane jest głównie do specjalistów z branży płyt drewnopochodnych, kadry technologicznej, naukowców, doktorantów i studentów, jak również do pozostałych czytelników z dziedzin pokrewnych, którzy swoją uwagę koncentrują na różnych zagadnieniach związanych z przerobem i obróbką drewna. Wszystkie artykuły naukowe w czasopiśmie są recenzowane.

Tematyka opracowań:

  • technologia tworzyw drewnopochodnych
  • wykańczanie powierzchni płyt drewnopochodnych
  • wtórny przerób drewna
  • kleje, klejenie
  • obróbka mechaniczna materiałów drzewnych, obrabiarki i narzędzia
  • kompozyty drewnopochodne
  • płyty drewnopochodne w meblarstwie i budownictwie
  • chemia drewna, chemiczny przerób drewna
  • organizacja, zarządzanie, ekonomika

Od 2019 r. każdy artykuł naukowy w Biuletynie posiada numer DOI oraz przypisywany naukowcom ORCID. Identyfikatory używane są do rozpoznawania cytowań, a w następstwie łączenia publikacji cytujących z publikacjami cytowanymi. Z tego powodu ich używanie jest rekomendowane przez bazy czasopism naukowych (np. Web of Science, Scopus).


Zdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2023

redakcja@biuletyn.online