POLSKI ENGLISH

Najnowszy numer (3-4/2020) Zdjęcie


Zastosowanie technologii druku 3D oraz modelowania komputerowego w projektowaniu spersonalizowanych wypełnień płyt komórkowych


Radosław Auriga, Piotr Borysiuk, Radosław Baran

  Streszczenie

  Zastosowanie modelowania komputerowego oraz technologii druku 3D w procesach projektowania wypełnień do płyt komórkowych o spersonalizowanym przeznaczeniu stwarza nowe możliwości rozwoju tych tworzyw, poprzez szybką i tanią ocenę projektowanych wypełnień. W ramach badań podjęto próbę oceny przydatności modelowania komputerowego do oceny wzorów wypełnień do płyt komórkowych wytworzonych w technologii druku 3D. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w przypadku prostych wzorów wypełnień wytwarzanych w technologii druku 3D, symulacja komputerowa oparta o metodę analizy elementów skończonych pozwala na uzyskanie wyników zbliżonych do wartości otrzymanych empirycznie. Jednak wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania badanych wzorów wypełnień zaobserwowano wzrost rozbieżności między wynikami symulacji komputerowej a wartościami empirycznymi.

 • Pełny tekst artykułu

Wpływ rodzaju modyfikowanej powierzchni ostrza na okres trwałości narzędzi WC-Co wykorzystywanych w obróbce materiałów drzewnych


Marek Barlak, Jacek Wilkowski, Zbigniew Werner, Bogdan Staszkiewicz, Jerzy Zagórski, Konrad Ziółkowski

  Streszczenie

  W artykule przedstawiono wyniki trwałościowych badań wymiennych noży frezarskich WC-Co wykorzystywanych w obróbce materiałów drzewnych, modyfikowanych impulsami elektronowymi. Modyfikacji podlegała powierzchnia przyłożenia i/lub powierzchnia natarcia ostrzy. Okres trwałości modyfikowanych narzędzi był dłuższy od okresu trwałości narzędzi nie poddanych modyfikacji. Największy wzrost trwałości zaobserwowano w przypadku modyfikacji powierzchni przyłożenia, a najmniejszy - w przypadku modyfikacji powierzchni przyłożenia oraz powierzchni natarcia.

 • Pełny tekst artykułu

Wpływ implantacji CO2 na okres trwałości narzędzi WC-Co wykorzystywanych w obróbce materiałów drzewnych


Marek Barlak, Jacek Wilkowski, Zbigniew Werner, Jerzy Zagórski, Bogdan Staszkiewicz, Filip Szkarłat

  Streszczenie

  Artykuł przedstawia wyniki trwałościowych badań wymiennych noży frezarskich WC-Co implantowanych CO2, wykorzystywanych w obróbce materiałów drzewnych w odniesieniu do noży niemodyfikowanych i modyfikowanych klasycznie w procesie implantacji azotem. Modyfikacji podlegała powierzchnia przyłożenia ostrzy. Zaobserwowano wzrost trwałości o ok. 75% w stosunku do narzędzi niemodyfikowanych. Niestety był on niższy niż wzrost trwałości dla narzędzi implantowanych jonami azotu.

 • Pełny tekst artykułu


Wykorzystanie kory jako wypełniacza żywic w produkcji sklejki


Jakub Kawalerczyk, Joanna Siuda, Marcin Kulinski, Dorota Dziurka, Radosław Mirski

  Streszczenie

  Sklejka jest tworzywem o szerokim zastosowaniu wynikającym z jej bardzo dobrych właściwości mechanicznych. Z uwagi na powszechność jej wykorzystania na całym świecie trwają badania dotyczące możliwości poprawy niektórych właściwości. Jednym z nurtów badawczych, zyskujących popularność w ostatnich latach są prace dotyczące zagospodarowania dużych ilości kory, stanowiącej odpad przemysłu tartacznego jako wypełniacza żywic w produkcji sklejki. Celem pracy było podsumowanie wybranych światowych osiągnięć w zakresie wytwarzania sklejek, z wykorzystaniem mieszanin klejowych zawierających w swym składzie cząstki zmielonej kory różnego gatunku drzew.

 • Pełny tekst artykułu
Zdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2022

redakcja@biuletyn.online