POLSKI ENGLISH

Numer 3-4/2023 Zdjęcie

Podatność na wiercenie płyt wiórowych z udziałem Cannabis sativa L.


Radosław Auriga, Piotr Borysiuk, Michał Jezierski

  Streszczenie

  W ramach pracy zbadano podatność na wiercenie płyt wiórowych z udziałem paździerzy konopnych. Badania obejmowały pomiar siły osiowej oraz momentu obrotowego podczas wiercenia płyt wiórowych różniących się udziałem konopi (0, 25, 50, 75, 100%). W badaniach zastosowano dwa warianty parametrów skrawania (6000 obr/min, a posuw na obrót 0,2 mm i 6000 obr/min, a posuw na obrót 0,25 m). W oparciu o uzyskane wyniki można stwierdzić, że udział paździerzy konopnej wpływa w istotny statystycznie sposób na wartość siły osiowej oraz moment obrotowy podczas wiercenia. Natomiast wzrost posuwu na obrót powoduje istotny wzrost siły osiowej, przy czym nie powoduje on zwiększenia momentu obrotowego.

 • Pełny tekst artykułu w języku angielskim

Charakterystyka rozwiązań Przemysłu 4.0 stosowanych w polskim przemyśle meblarskim na przykładzie Fabryki Mebli Biurowych Nowy Styl w Jaśle


Łukasz Adamik, Jacek Wilkowski

  Streszczenie

  W artykule przedstawiono rys historyczny rozwoju przemysłu naznaczony szeregiem kluczowych przemian technologicznych zwanych w kolejnych odsłonach rewolucjami przemysłowymi. Krótko scharakteryzowano Przemysł 1.0, Przemysł 2.0 i Przemysł 3.0 wskazując te odkrycia i wynalazki, które miały decydujący wpływ na proces produkcyjny i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw. Najwięcej miejsca poświęcono idei Przemysłu 4.0 i jej praktycznemu wdrożeniu w Fabryce Mebli Biurowych Nowy Styl w Jaśle. Szczegółowo scharakteryzowano zastosowane rozwiązania związane z szeroko rozumianą integracją maszyn i systemów informatycznych, personalizacją wyrobów, praktyczną realizacją krótkich serii produkcyjnych w ramach elastycznej produkcji mebli, przy zachowaniu wysokiej produktywności, krótkiego cyklu wytwarzania i najwyższej jakości produktu końcowego.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskim

Statystyczna analiza wielkości partii produkcyjnej w kontekście Przemysłu 4.0 na przykładzie Fabryki Mebli Biurowych Nowy Styl w Jaśle


Jacek Wilkowski, Łukasz Adamik

  Streszczenie

  Zadysponowana do produkcji ilość wyrobów określonego rodzaju lub konstrukcji stanowi partię produkcyjną. W produkcji masowej, charakteryzującej się małym asortymentem, występują duże wielkości partii produkcyjnej, co obniża koszty jednostkowe wytworzenia produktu i zwiększa przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Jednak współczesna gospodarka coraz częściej stawia przed fabrykami nowe wyzwania. Wielkość partii produkcyjnej często ulega znacznemu zmniejszeniu. Produkuje się w krótkich seriach, pod indywidualne zamówienia odbiorców, które mają być niepowtarzalne, dostosowane do wymagań i potrzeb klientów detalicznych. To cecha charakteryzująca elastyczną produkcję będącą wyznacznikiem Przemysłu 4.0. W artykule poddano analizie statystycznej wielkość partii produkcyjnej płytowych elementów meblarskich wyprodukowanych w Fabryce Mebli Biurowych Nowy Styl w Jaśle, przedstawiciela jednego z nielicznych wdrożeń Przemysłu 4.0 w branży meblarskiej w Polsce. Na podstawie danych produkcyjnych wyznaczono statystyki opisowe i histogramy rozkładów wielkości partii. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo wysoką elastyczność produkcji. Zaproponowano wykorzystanie centralnego twierdzenia granicznego (CTG) do oceny średniej wielkości partii produkcyjnej i przedziału ufności estymowanej zmiennej.

 • Pełny tekst artykułu w języku polskimZdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2023

redakcja@biuletyn.online